Το ΕΚΤ παραθέτει γλωσσάρι επιστημονικών, τεχνολογικών και άλλων όρων σχετικών με τους δείκτες έρευνας και καινοτομίας, σύμφωνα με μεταφρασμένες, τεκμηριωμένες και επικαιροποιημένες ορολογίες της Eurostat, του ΟΟΣΑ, της ΓΓΕΤ και άλλων καθιερωμένων οργανισμών.

Α

Ά

Β

Γ

Δ

Ε

Έ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ό

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Ψ