Το ΕΚΤ παραθέτει γλωσσάρι επιστημονικών, τεχνολογικών και άλλων όρων σχετικών με τους δείκτες έρευνας και καινοτομίας, σύμφωνα με μεταφρασμένες, τεκμηριωμένες και επικαιροποιημένες ορολογίες της Eurostat, του ΟΟΣΑ και άλλων καθιερωμένων οργανισμών.

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ