Ο όρος Κίνητρα (Incentives) αναφέρεται σε εξωτερικά κίνητρα (όπως η επιβράβευση) ή σε άλλους μηχανισμούς με ρητό στόχο την παροχή σχετικών κινήτρων σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα για την κυκλοφορία δεδομένων ως ανοικτών δεδομένων.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021