Ο όρος Πλούτος (Wealth) αφορά τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον ατομικό πλούτο και την κατανομή του πλούτου ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα και γεωγραφική περιοχή.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021