Ο όρος Ανακούφιση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και καταστροφών (Emergency and disaster relief) αναφέρεται σε δεδομένα σχετικά με συγκεκριμένες ενέργειες που έκανε η κεντρική/ ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση κινδύνων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών (π.χ. φυσικοί κίνδυνοι).
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021