Μη δομημένα δεδομένα (Unstructured data) είναι μηχανογραφημένες πληροφορίες που δεν έχουν δομή ευανάγνωστη από ένα μηχάνημα, συμπεριλαμβανομένου ήχου, βίντεο και μη δομημένου κειμένου, όπως το σώμα ενός εγγράφου που έχει υποστεί επεξεργασία κειμένου - ουσιαστικά αυτό είναι το ίδιο με τα δεδομένα πολυμέσων. Βλ. επίσης Δεδομένα (data).

 
Πηγή

DAMA-DMBOK: Body Management Data of Knowledge: 2nd Edition (2017)