Ο όρος Δημόσιες συμβάσεις: Συμβάσεις - Public procurement: Contracts αφορά τα δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές συμβάσεις που ανατίθενται από δημόσιες διαδικασίες, π.χ. τελικές λεπτομέρειες, υπογεγραμμένη σύμβαση, τροποποιήσεις, αξίες.