Ο όρος Σχολική απόδοση (School performance) αφορά διοικητικά δεδομένα που δείχνουν την απόδοση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του. Τα δεδομένα απόδοσης μπορούν να περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά): βαθμολογίες των διαγωνισμάτων των μαθητών σε εθνικές εξετάσεις, ποσοστά παρακολούθησης του σχολείου, ποσοστά συμμετοχής των δασκάλων.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021