Ψηφιοποίηση (digitisation) είναι η μετατροπή του αναλογικού σήματος που μεταφέρει πληροφορία (π.χ. ήχος, εικόνα, γραπτό κείμενο) σε δυαδικά ψηφία. Βλ. επίσης Ψηφιακοποίηση.