Ο όρος Δεδομένα (Data) αναφέρεται σε καταγεγραμμένες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε δομημένες ή μη δομημένες μορφές, όπως κείμενο, εικόνες, ήχος και βίντεο. Για αυτή την έρευνα, τα δεδομένα αναφέρονται μόνο σε δεδομένα σε ψηφιακή μορφή.