Οι Προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή (Climate change predictions) είναι πιθανολογικές δηλώσεις σχετικές με τις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες σε χρονικά διαστήματα που κυμαίνονται από εποχές έως δεκαετίες ή περισσότερο, και σε χωρικές κλίμακες που κυμαίνονται από τοπικές έως περιφερειακές και παγκόσμιες.

Πηγή

Εγκυκλοπαίδεια Atmospheric Sciences (Second Edition) (2015)