Οι Διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interfaces - APIs) είναι διεπαφές που χρησιμοποιούνται από συστήματα πληροφοριών για επικοινωνία μεταξύ τους. Αυτές οι διεπαφές επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη πρόσβαση και ανταλλαγή δεδομένων εντός των ορίων που καθορίζονται από τον χειριστή του συστήματος πληροφοριών.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021