Σύμφωνα με την αναθεωρημένη κατηγοριοποίηση των πεδίων επιστήμης και τεχνολογίας στο εγχειρίδιο Frascati (revised Field of Science and Technology Classicfication in the Frsacati Manual, 2006) το πεδίο Φυσικές Επιστήμες, αφορά τις επιστημονικές περιοχές:

  • Μαθηματικά
  • Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
  • Βιολογικές Επιστήμες
  • Άλλες Φυσικές Επιστήμες.