Διοικητικές μονάδες (γεωχωρικές) - Administrative Units (geospatial), που χωρίζουν τις περιοχές όπου τα κράτη έχουν ή/και ασκούν δικαιοδοτικά δικαιώματα, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, υπό συγκεκριμένα διοικητικά όρια. (Πηγή: προσαρμοσμένο από το INSPIRE, 2021). Τα δεδομένα πρέπει να περιλαμβάνουν χάρτες γης με στρώμα αγροτεμαχίων που θα εμφανίζονται τα όρια καθώς και ένα κτηματολόγιο με πληροφορίες σχετικά με τα καταχωρημένα αγροτεμάχια.

  • Όρια δεμάτων (συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού πλάτους και μήκους)
  • Αναγνωριστικό ID αγροτεμαχίου
  • Αξία ακινήτου (δηλ. τιμή που καταβλήθηκε, αξία φόρου ιδιοκτησίας)
  • Τύπος ιδιοκτησίας (π.χ. μισθωτήριο, ελεύθερη ιδιοκτησία, προστατευόμενες εκτάσεις, δημόσια εδάφη, παραδοσιακές εκτάσεις)

 

Πηγή

Global Open Data Index