Ο όρος Κατανάλωση ενέργειας (Energy consumption) αναφέρεται σε δεδομένα που μετρούν την ποσότητα ενέργειας ή ισχύος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση συγκεκριμένου τύπου δράσης από άτομα, εταιρείες, ομάδες ή χώρες. Αυτό θα μπορούσε να καλύπτει τον ενεργειακό τομέα, τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τη διανομή και την κατανάλωση προς όφελος των τελικών χρηστών.
 

Πηγή