Δομημένα δεδομένα (Structured data) είναι δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε καθορισμένους τύπους και συνθέσεις και διαχειρίζονται από τεχνολογία που επιτρέπει την υποβολή ερωτημάτων και την αναφορά. Βλ. επίσης Δεδομένα (data).

 
Πηγή

DAMA-DMBOK: Body Management Data of Knowledge: 2nd Edition (2017)