Ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, το ΕΚΤ καταρτίζει και δημοσιεύει Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα εργασιών στο οποίο περιγράφονται  αναλυτικά:

  • οι προγραμματισμένες στατιστικές εργασίες του ΕΚΤ για το επόμενο έτος, οι δείκτες που θα παραχθούν και ο χρόνος δημοσίευσής τους, 
  • οι αναπτυξιακές δράσεις του ΕΚΤ που αφορούν την παραγωγή νέων στατιστικών ή τη βελτίωση παραγόμενων στατιστικών και στοχεύουν στην αποτύπωση τομέων υψηλού ενδιαφέροντος, την περαιτέρω ανάπτυξη του τεχνολογικού υποβάθρου για τη συλλογή, επεξεργασία, διάχυση και διατήρησή τους και την πρόσβαση των χρηστών σε αυτά.

 

Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2024

Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2023

Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2022

Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2021

Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2020

Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2019

Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2018

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2017-2019