Ανωνυμοποίηση (δεδομένα) - Anonymisation (data) είναι διαδικασία με την οποία τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται οριστικά και πλήρως. Μόλις ανωνυμοποιηθούν, τα δεδομένα δεν μπορούν πλέον να συσχετιστούν με ένα άτομο, ούτε να συσχετιστούν ξανά. Βλ. επίσης Προσωπικά Δεδομένα και Δεδομένα (data).

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021