Απο-ταυτοποίηση (για δεδομένα) - De-identification (data) είναι μια διαδικασία με την οποία τα προσωπικά δεδομένα αφαιρούνται από τα δεδομένα για την προστασία του απορρήτου. Καλό είναι τα μη ταυτοποιημένα δεδομένα να μην είναι απαραίτητα ανώνυμα, καθώς τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μπορούν να συσχετιστούν εκ νέου με αυτά αργότερα. Βλ. επίσης Προσωπικά Δεδομένα και Δεδομένα (data).

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021