Το χαμηλότερο σκαλί για την καινοτομία με όρους νεωτερισμού που περιγράφει τη χρήση ή την υλοποίηση για πρώτη φορά από μια επιχείρηση. Μια Νέα στην επιχείρηση καινοτομία μπορεί, επίσης, να είναι νέα στην αγορά (ή στον κόσμο), αλλά όχι αντιστρόφως. Αν μια καινοτομία είναι νέα στην επιχείρηση αλλά όχι νέα στην αγορά (π.χ. όταν υιοθετούνται υπάρχοντα προϊόντα ή επιχειρησιακές διαδικασίες με μικρές ή καθόλου τροποποιήσεις και στο βαθμό που διαφέρουν σημαντικά από ό,τι πρόσφερε ή χρησιμοποιούσε προηγουμένως η επιχείρηση), χρησιμοποιείται ο όρος ‘νέα στην επιχείρηση μόνο’. Βλ. επίσης Νέα στην αγορά καινοτομία.