Ο όρος Εταιρική ιδιοκτησία (Company ownership) αφορά δεδομένα σχετικά με τα άτομα που κατέχουν και τελικά ελέγχουν ή λαμβάνουν τα οφέλη από εγγεγραμμένες εταιρείες και επιχειρήσεις.
 

Πηγή

Προσαρμοσμένο από το Open Data Ownership Data Standard