Τα Στατιστικά στον τομέα της υγείας (Health statistics) είναι στατιστικά που σχετίζονται με την κατάσταση υγείας ενός πληθυσμού ή ομάδων του πληθυσμού, για παράδειγμα θνησιμότητα, προσδόκιμο ζωής, νοσηρότητα και μεταδοτικές ασθένειες.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021