Η Διαχείριση δεδομένων (Data management) είναι μια συλλογική υπηρεσία η οποία βοηθάει στην παροχή πληροφοριών ελέγχοντας ή συντονίζοντας τους ορισμούς καθώς και τη χρήση αξιόπιστων και σχετικών δεδομένων.

 

Πηγή

DAMA-DMBOK: Body Management Data of Knowledge: 2nd Edition (2017)