Μια πιθανά καινοτόμος επιχείρηση ασχολείται μια ορισμένη στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης, με μια ή περισσότερες δραστηριότητες για να αναπτύξει ή να υλοποιήσει νέα ή βελτιωμένα προϊόντα ή επιχειρησιακές διαδικασίες με σκοπό να χρησιμοποιηθούν με έναν ορισμένο τρόπο. Τόσο οι καινοτόμες όσο και οι μη καινοτόμες επιχειρήσεις μπορεί να είναι πιθανά καινοτόμες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρατήρησης. Βλ. επίσης και Κατάσταση καινοτομίας.