Εγγραφή (Registration) είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο πρέπει να παρέχει προσωπικά στοιχεία προκειμένου να έχει πρόσβαση σε μια υπηρεσία ή πληροφορίες.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021