Ο όρος Νόμοι και καταστατικά (Laws and statues) αφορά όλους τους εθνικούς νόμους και τα καταστατικά. Θα πρέπει να καλύπτει το περιεχόμενο του νόμου/ καταστατικού, την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης, τις τροποποιήσεις του νόμου (εάν υπάρχουν).

Πηγή

Global Open Data Index