Τα Ομοιόμορφα αναγνωριστικά πόρων (Uniform Resource Identifiers - URIs) είναι μια ακολουθία χαρακτήρων που προσδιορίζει έναν λογικό ή φυσικό πόρο. Διάφορες προδιαγραφές σχήματος υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει αυτή η αναγνώριση. Ένα URI συνήθως περιγράφει τον μηχανισμό που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον πόρο, τον συγκεκριμένο υπολογιστή στον οποίο στεγάζεται ο πόρος και το συγκεκριμένο όνομα του πόρου - ένα όνομα αρχείου - στον υπολογιστή.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021