Ο όρος Διεθνής βοήθεια (International aid) αναφέρεται στα δεδομένα για δεσμεύσεις, προγραμματισμένες εκταμιεύσεις και εκταμιεύσεις σύμφωνα με τα πρότυπα πληροφοριών για τις ενισχύσεις.
 

Πηγή

Προσαρμοσμένο από την Open Government Partnership