Κτηματολογικά αγροτεμάχια (Cadastral parcels) είναι μια συνεχόμενη περιοχή που προσδιορίζεται από ένα μοναδικό σύνολο ομοιογενών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Πρέπει να είναι διαθέσιμο ως διανυσματικό δεδομένο.

Πηγή

Προσαρμοσμένο από τους Dale & McLaughlin (2000), Land Administration, Oxford University Press