Δημόσια επιχείρηση (Public undertaking) είναι κάθε επιχείρηση επί της οποίας οι δημόσιες αρχές μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα κυρίαρχη επιρροή λόγω της ιδιοκτησίας τους, της χρηματοοικονομικής συμμετοχής τους ή των κανόνων που τη διέπουν.