Σύμφωνα με την αναθεωρημένη κατηγοριοποίηση των πεδίων επιστήμης και τεχνολογίας στο εγχειρίδιο Frascati (revised Field of Science and Technology Classicfication in the Frsacati Manual, 2006) το πεδίο Κοινωνικές Επιστήμες, αφορά τις επιστημονικές περιοχές:

  • Ψυχολογία
  • Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Εκπαίδευση
  • Κοινωνιολογία
  • Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
  • Πολιτικές Επιστήμες
  • Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
  • ΜΜΕ και Επικοινωνίες
  • Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες