Αρχική

Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2016


Στους νέους επιστήμονες που αναγορεύθηκαν σε διδάκτορες το 2016, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά Πανεπιστήμια, εστιάζει η νέα μελέτη του EKT. Στη μελέτη παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα ως προς την κατανομή διδακτόρων ανά ίδρυμα και σχολή, τα...

Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, 2014-2016


Η παρούσα έκδοση παραθέτει τους βασικούς δείκτες καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 2014-2016 σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως ο αρμόδιος φορέας του...

Η ελληνική συμμετοχή στον άξονα “Κοινωνικές Προκλήσεις” του Προγράμματος Ορίζοντας 2020


Η έκδοση παρουσιάζει τα στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στον άξονα ‘‘Κοινωνικές Προκλήσεις’’ του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 την περίοδο 2014-2017, έναν από τρεις βασικούς άξονες του Ορίζοντα 2020. Ο άξονας αυτός ασχολείται με την...

Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα


Η έκδοση αποτελεί μια εποπτική παρουσίαση επιλεγμένων δεικτών από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα για το 2015. Παρουσιάζονται στοιχεία για τις δραστηριότητες Ε&Α στον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό τομέα, τις πηγές...

Περιφερειακή διάσταση των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης στην Ελλάδα. Επισκόπηση 2017


Η έκδοση αυτή αποτυπώνει τις εισροές και εκροές των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης ανά διοικητική περιφέρεια της χώρας.

Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2015


Στους νέους διδάκτορες εστιάζει η νέα μελέτη του EKT, παρουσιάζοντας μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία για το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό της χώρας.

ERC 2014-2017: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα European Research Council (ERC), Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014 - 2017


Η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις των ετών 2014,2015, 2016 και 2017για το πρόγραμμα «European Research Council (ERC» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020.

 

Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2016 στην Ελλάδα


Η συνοπτική αυτή έκδοση παρουσιάζει τα τελικά στοιχεία για τους βασικούς δείκτες δαπανών  σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 2016 στην Ελλάδα, που απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat. Η παραγωγή των στατιστικών Έρευνας & Ανάπτυξης...

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΚ

Μέσα από τον δικτυακό αυτό τόπο διεξάγονται οι στατιστικές έρευνες του ΕΚΤ και δημοσιεύονται οι επίσημοι δείκτες για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), την Τεχνολογία και την Καινοτομία στην Ελλάδα που αποστέλλονται στη Eurostat.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Με σειρά στοιχείων και μελετών, που παρουσιάζουν τις επιδόσεις των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών, το ΕΚΤ καταγράφει την ελληνική επιστημονική δραστηριότητα και την εξέλιξή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα στατιστικά στοιχεία που παράγει και δημοσιεύει το ΕΚΤ για τους νέους διδάκτορες που αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, παρουσιάζουν τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, την επιστημονική τους εξειδίκευση, τις διδακτορικές τους σπουδές, τη διεθνή τους κινητικότητα.

Οι ειδικές εκθέσεις και μελέτες του ΕΚΤ παρέχουν αναλυτικά στοιχεία και μια σε βάθος ενημέρωση για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας την αριστεία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας.

Με στόχο την ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, το ΕΚΤ αποτυπώνει σε διαδραστικούς χάρτες στοιχεία και δείκτες που αφορούν κάθε ελληνική περιφέρεια.

Με βάση την πλατφόρμα λογισμικού που αναπτύσσει το ΕΚΤ, δημιουργείται η εθνική υποδομή συστημάτων CRIS, πρότυπων συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας για την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα.