Αρχική

 

2011

2012

Ένταση Ε&Α (% ΑΕΠ) – R&D Intensity

0,67

0,69

Σύνολο δαπανών Ε&Α (εκατ. ευρώ)

1.391,2

1.337,6

Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2012 στην Ελλάδα


Το 2012 δαπανήθηκαν συνολικά στην Ελλάδα 1.337,6 εκατ. € σε Ε&Α. Στον τομέα τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (HES – Higher Education Sector) οι δαπάνες Ε&Α ήταν 534,3 εκατ. Ευρώ, στον τομέα των επιχειρήσεων (BES, Business Entreprise Sector) 458,6 εκατ. Ευρώ, στον κρατικό τομέα (GOV, Government Sector) 331,9 εκατ. ευρώ και στον τομέα των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (PNP, Private Nonprofit Sector) 12,8 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο Πρόγραμμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013


Το πρόγραμμα «Ενέργεια» (Energy) ήταν ένας από τους βασικούς άξονες του Ειδικού Προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (7ο ΠΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα, με προϋπολογισμό 2,35 δισ...

Research & Development Expenditure and Personnel in Greece in 2011


This publication is a brief presentation of selected indicators compiled from the official statistics on Research & Development (R&D) in Greece for 2011. The R&D survey was conducted by the National Documentation...

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΚ

Μέσα από τον δικτυακό αυτό τόπο διεξάγονται οι επίσημες στατιστικές έρευνες που διενεργεί το ΕΚΤ για την παραγωγή των εθνικών δεικτών για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), την Τεχνολογία και την Καινοτομία στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Με σειρά μελετών, που εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρουσιάζουν τις επιδόσεις των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών, το ΕΚΤ καταγράφει την ελληνική επιστημονική δραστηριότητα και την εξέλιξή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRIS

Με βάση την πλατφόρμα λογισμικού που αναπτύσσει το ΕΚΤ, δημιουργείται η εθνική υποδομή συστημάτων CRIS, πρότυπων συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας για την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Οι ειδικές εκθέσεις και μελέτες που εκδίδει το EKT παρουσιάζουν αναλύσεις που αφορούν σημαντικές πλευρές της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της. Οι ειδικές εκθέσεις για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Intelligence Reports) αναδεικνύουν τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ε&Α

Με στόχο την ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, το ΕΚΤ αποτυπώνει σε διαδραστικούς χάρτες στοιχεία και δείκτες που αφορούν κάθε ελληνική περιφέρεια.