Αρχική

Προσωπικό Ε&Α, Στατιστικά στοιχεία 2013, Συνοπτική Παρουσίαση


 Η έκδοση παρουσιάζει την ανάλυση των στοιχείων του προσωπικού σε Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα για το 2013 στους τομείς εκτέλεσης Ε&Α και στις επιμέρους κατηγορίες τους. Βάσει του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού (995/2012), τα τελικά στοιχεία καθώς και η περαιτέρω ανάλυση αυτών (...

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012


Η έκδοση παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας για την «Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις» την περίοδο 2010 έως και 2012. Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης το 2014 με αναφορά στην τριετία 2010-2012 και τα αποτελέσματα της έρευνας για την...

Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie-Curie: η συμμετοχή της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013)


Η έκδοση  «Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie-Curie: Η συμμετοχή της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013)» συνοψίζει τα αποτελέσματα του...

Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα


Η έκδοση παρουσιάζει τους βασικούς δείκτες για τις δαπάνες και το προσωπικό σε Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελικά συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για το έτος 2013, τα οποία απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat, σε εφαρμογή του...

Πείτε μας τη γνώμη σας - Στατιστικά Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας


Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υπηρεσιών του, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διερευνά τις ανάγκες των χρηστών των επίσημων στατιστικών που παράγει για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) και την Καινοτομία, με στόχο να...

7 years of Excellence in the European Research Area 2007-2013: the case of Greece


Η έκδοση “7 years of excellence in the European Research Area 2007-2013: the case of Greece” παρουσιάζει την ελληνική συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" που υλοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (Εuropean Research Council, ΕRC) στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος...

Η ελληνική συμμετοχή στα προγράμματα Health και Innovative Medicines Initiative στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ την περίοδο 2007-2013


Η έκδοση «FP7-Health programme 2007-2013: facts & figures for the Greek participation», αποτυπώνει τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στον τομέα της Υγείας στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ την...

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΚ

Μέσα από τον δικτυακό αυτό τόπο διεξάγονται οι επίσημες στατιστικές έρευνες που διενεργεί το ΕΚΤ για την παραγωγή των εθνικών δεικτών για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), την Τεχνολογία και την Καινοτομία στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Με σειρά μελετών, που εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρουσιάζουν τις επιδόσεις των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών, το ΕΚΤ καταγράφει την ελληνική επιστημονική δραστηριότητα και την εξέλιξή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRIS

Με βάση την πλατφόρμα λογισμικού που αναπτύσσει το ΕΚΤ, δημιουργείται η εθνική υποδομή συστημάτων CRIS, πρότυπων συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας για την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Οι ειδικές εκθέσεις και μελέτες που εκδίδει το EKT παρουσιάζουν αναλύσεις που αφορούν σημαντικές πλευρές της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της. Οι ειδικές εκθέσεις για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Intelligence Reports) αναδεικνύουν τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Με στόχο την ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, το ΕΚΤ αποτυπώνει σε διαδραστικούς χάρτες στοιχεία και δείκτες που αφορούν κάθε ελληνική περιφέρεια.