Ο όρος Συνδεσιμότητα (Connectivity) αναφέρεται στα στατιστικά στοιχεία για τις εθνικές ευρυζωνικές συνδρομές, συνδρομές σταθερού τηλεφώνου, συνδρομές κινητής τηλεφωνίας και ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά γεωγραφική περιοχή.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021