Ο όρος Φιλοξενία και δώρα (Hospitality and gifts) αφορά τα δεδομένα σχετικά με τη φιλοξενία και τα δώρα που παρέχονται και λαμβάνονται από υψηλού επιπέδου δημοσίους υπαλλήλους και πολιτικά διορισμένο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών συναντήσεων και οποιωνδήποτε ταξιδιών στο εξωτερικό.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021