Η Αντιγραφή (για δεδομένα) - Copy (data) είναι η πράξη δημιουργίας ψηφιακών ή έντυπων αντιγράφων δεδομένων. Βλ. επίσης Δεδομένα (data).

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021