Ο όρος Δημόσιες συμβάσεις: Υλοποίηση - Public procurement: Implementation αφορά τα δεδομένα που σχετίζονται με το στάδιο υλοποίησης των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, π.χ. πληρωμές, ενημερώσεις προόδου, τοποθεσία, επεκτάσεις, τροποποιήσεις, πληροφορίες ολοκλήρωσης ή τερματισμού.