Οι Κοινωνικές καινοτομίες αναφέροντα στις καινοτομίες που ορίζονται από (κοινωνικούς) στόχους που αφορούν τη βελτίωση της ευημερίας των ατόμων ή των κοινοτήτων.