Ο όρος Εκπαίδευση (Training) αναφέρεται σε όλα τα είδη της γενικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης τα οποία σχετίζονται με την εργασία που οργανώνεται και χρηματοδοτείται από αρχές ή παρέχεται από εργοδότες.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021