Το Μητρώο εταιρείας (Company register) είναι μια λίστα εγγεγραμμένων εταιρειών (περιορισμένης ευθύνης) στη χώρα, η οποία περιλαμβάνει το όνομα, το μοναδικό αναγνωριστικό και πρόσθετες πληροφορίες, όπως διεύθυνση, καταχωρημένες δραστηριότητες.