Ο όρος Λόμπι (Lobbying) αφορά τα δεδομένα για εγγεγραμμένους λόμπι και/ή δραστηριότητες πίεσης σε επίπεδο κεντρικής/ ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021