Ο όρος Κυβερνητικά έξοδα (Government spending) αφορά αρχεία πραγματικών (προηγούμενων) δαπανών της εθνικής κυβέρνησης σε λεπτομερές επίπεδο συναλλαγών. Τα δεδομένα πρέπει να εμφανίζουν τις τρέχουσες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών και των επιδοτήσεων.

Τα ακόλουθα δεδομένα πρέπει να είναι online για να πληρούν τις προϋποθέσεις για την αξιολόγηση του προϋπολογισμού της εθνικής κυβέρνησης:

  • Κυβερνητικό γραφείο που είχε τη συναλλαγή
  • Ημερομηνία συναλλαγής
  • Όνομα πωλητή
  • Ονομαστικό ποσό μεμονωμένης συναλλαγής

Επίπεδο διαχωρισμού: Μεμονωμένη καταγραφή κάθε συναλλαγής

 

Πηγή

Προσαρμοσμένο από το Global Open Data Index