Η Ασφάλεια των τροφίμων (Food security) σχετίζεται με το ότι όλοι οι άνθρωποι, ανά πάσα στιγμή, (πρέπει να) έχουν σωματική, κοινωνική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους και τις διατροφικές τους ανάγκες για μια ενεργή και υγιή ζωή. Τα δεδομένα σχετίζονται με μεταφορές μετρητών, προώθηση βιώσιμων γεωργικών τεχνολογιών, οικοδόμηση ανθεκτικότητας σε έκτακτες καταστάσεις, και διαχείριση ανταλλαγών στο πλαίσιο της ασφάλειας των τροφίμων.