Η Απογραφή δεδομένων (Data inventory) αναφέρεται σε μια πλήρως περιγραφόμενη εγγραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού που διατηρεί ένας οργανισμός. Αυτά τα αρχεία μπορούν είτε να δημοσιοποιηθούν είτε όχι. Στην απογραφή αυτή πρέπει να καταγράφονται βασικές πληροφορίες για κάθε στοιχείο, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του περιεχομένου, της συχνότητας ενημέρωσης, της άδειας χρήσης (εάν υπάρχει), αυτού που το κατέχει ή το διατηρεί, των ζητημάτων απορρήτου, της πηγής και άλλων σχετικών λεπτομερειών. Βλ. επίσης Δεδομένα (data).

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021