Ο όρος Δημόσιες συμβάσεις: Βραβεία - Public procurement: Awards αφορά τα δεδομένα που σχετίζονται με το στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, π.χ. λεπτομέρειες απονομής, πληροφορίες πλειοδότη, αξιολόγηση προσφοράς, τιμές.