Η Δημόσια εθνική χρηματοδότηση της διακρατικά συντονισμένης έρευνας είναι ένας στατιστικός δείκτης των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για την επιστήμη και την τεχνολογία.

Ορίζεται σαν τα κονδύλια της κρατικής χρηματοδότησης για την Ε&Α τα οποία κατευθύνονται προς διακρατικά συντονισμένη έρευνα.