Το Δικαστικό σύστημα (judiciary) είναι το σύστημα των δικαστηρίων που ερμηνεύει, υπερασπίζεται και εφαρμόζει το νόμο στο όνομα του κράτους.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021