Τα Εκλογικά αποτελέσματα (Election results) είναι λεπτομερή αποτελέσματα για την τελευταία εθνική εκλογική διαδικασία. Τα ακόλουθα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα για να είναι επιλέξιμα για αξιολόγηση:

  • Αποτελέσματα για σημαντικές εκλογικές διαδικασίες (όπως γενικές εκλογές)
  • Αριθμός εγγεγραμμένων ψήφων
  • Αριθμός μη έγκυρων ψήφων
  • Αριθμός άκυρων ψήφων (δεν απαιτείται, εάν χρησιμοποιείται ένα ψηφιακό σύστημα ψηφοφορίας το οποίο δεν αναγνωρίζει αυτές τις ψήφους)
Πηγή

Global Open Data Index