Ο όρος Υψόμετρο (γεωχωρικό) - Elevation (geospatial) αφορά τα ψηφιακά μοντέλα ανύψωσης για την επιφάνεια του εδάφους, του πάγου και του ωκεανού. Περιλαμβάνει επίγεια ανύψωση, βαθυμετρία και ακτογραμμή. Χωρική ή διανυσματική χωρική αναπαράσταση για την παροχή δεδομένων.