Τα Προϊόντα που περιέχουν γνώση αφορούν τον εφοδιασμό, την αποθήκευση, επικοινωνία και διάδοση πληροφορίας, συμβουλών και ψυχαγωγίας με τέτοιο τρόπο ώστε η καταναλωτική μονάδα να μπορεί να έχει πρόσβαση στη γνώση επανειλημμένα.