Δορυφορικές εικόνες (γεωχωρικά δεδομένα) - Satellite imagery (geospatial) είναι εικόνες της Γης που συλλέγονται από δορυφόρους.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021