Ο όρος Γεωργία (Agriculture) αναφέρεται σε δεδομένα σχετικά με, ή που σχετίζονται με, τη γεωργία και τον γεωργικό τομέα, π.χ. δεδομένα σχετικά με τους παράγοντες της αλυσίδας αξίας, τους γεωργικούς νόμους και κανονισμούς, τις κυβερνητικές δαπάνες στον γεωργικό τομέα, τους καταλόγους επιτρεπόμενων φυτοφαρμάκων και δεδομένα για έργα αγροτικής ανάπτυξης.